Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Skatteadvokat

19. januar 2017

Hvad er en skatteadvokat?

En skatteadvokat er en advokat med speciale i skatteret. Skatteret er en kompleks størrelse, hvorfor en skatteadvokat oftest kun har dette ene fokus, hvilket igen typisk er specialiseret omkring sager vedrørende enten privat- eller selskabsskatteret.

Aagaard Lund er ikke et advokatfirma, men vi samarbejder med de bedste skatteadvokater i Danmark. Samspillet mellem vore store erfaring i skatteklagesager og en skatteadvokats specialiserede kompetencer giver dig det bedste udgangspunkt for at føre sag mod SKAT.

Hvornår kan en skatteadvokat være behjælpelig?

En skatteadvokat er behjælpelig i alle sager vedrørende skatteforhold for både privatpersoner og/eller selskaber. Skatteadvokater har bemyndigelse til at føre skatteklagesager ved Skatteankestyrelsen, herunder alle skatteankenævn og Landsskatteretten, og retssager ved alle by- og landsretter, Højesteret og EU-domstolen.

En skatteadvokat bistår oftest i klage- og retssager vedrørende:

-          Aktionærbeskatning, fx maskeret udlodning

-          Ejendomsvurderinger

-          Ejendomsavancebeskatning, fx parcelhusreglen

-          Skønsmæssig indkomstansættelse

-          Driftsudgifter

-          Skattepligt i Danmark

-          Firmabilbeskatning, fx gulpladebilskat.

 

Hvad kan en skatteadvokat gøre for mig og min sag?

En skatteadvokat kan fungere som rådgiver og støtte. Klager over SKAT omhandler som oftest ømtålelige og følsomme emner, som kan være svære at forholde sig til. Dette gør sig især gældende på et praktisk plan, men også på et mere personligt plan. Der kan nemlig være mange ting på spil i disse typer sager, fx større økonomiske tab. Derfor kan det at hyre en skatteadvokat for en klager være en måde at ruste sig godt fra start – både personligt og praktisk.

I forbindelse med det praktiske aspekt af en skattesag er en skatteadvokat ligeså yderst behjælpelig. Det praktiske aspekt af en skattesag inkluderer alle dokumenter, regler der skal overholdes og hele proceduren omkring en klagesag.

En skatteadvokat kan dermed hjælpe dig med at:

-          Formulere en konkret og præcis klage

-          Sørge for at klagen overholder alle regler og krav for rettidig indsendelse og udformning

-          Finde og/eller udarbejde relevant dokumentationsmateriale, der underbygger din sag, fx ved at sørge for at der bliver foretaget syn og skøn

-          Rådgive om og vurdere sagens udsigter for afgørelse

-          Sørge for overbevisende argumentation, både skriftligt og mundtligt

-          Stå for al procedure i forbindelse med sagen.

 

Fordelen ved at have en skatteadvokat til at bistå en klagesag er, at denne har viden, erfaring og kompetencer indenfor alle grene af skatteforvaltningens mange og komplekse organer. En skatteadvokat kan derfor, udover at tage sig af det praktiske papirarbejde, bidrage med et bredt perspektiv og overblik over den pågældende sag – både økonomisk, juridisk og administrativt.

Typisk vil en klagesag vedrørende en af SKATs afgørelser typisk indeholde mange andre faktorer end tal og regnskaber. I mange tilfælde står og falder sager på de mange regler og rettigheder, der findes i forbindelse med skatteforvaltning. Ved at imødekomme og have indblik i disse fra start, er udgangspunktet for at få medhold i sagen langt større.

 

Omkostningsgodtgørelse for skattesager

Som privatperson har du krav på omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klager over SKAT. Får man overvejende eller fuldt medhold i en klage, er man berettiget fuld godtgørelse af alle omkostninger til rådgivere, advokater og lignende. Får man derimod medhold i mindre grad, eller taber sagen, er man dog stadig berettiget godtgørelse for halvdelen af  sagsomkostningerne.

Selskaber har med den seneste lovændring fra 1. januar 2017 tillige igen fået ret til omkostningsgodtgørelse på lige fod med privatpersoner. 

 

Den stærkeste opstilling

Hos Aagaard Lund tilbyder vi dig kvalificeret rådgivning i forbindelse med din skattesag. Vi stiller det stærkeste hold på alle fronter, da vi både samarbejder medskatteadvokater, jurister og skatterådgivere.

Lad os hjælpe dig smertefrit gennem din skatteklagesag – kontakt Aagaard Lund i dag.