Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Bindende svar hos SKAT

8. oktober 2014

Som skatteyder har man mulighed for at anmode SKAT om bindende svar på en skatteretlig problemstilling. Man får således vished for, hvordan man i skatteretlig henseende bliver stillet, før man foretager en given disposition.

Man kan eksempelvis være i tvivl om, hvordan man er stillet i forhold til at skulle betale skat af en fortjeneste ved salg forældrekøb-lejlighed. Det kan også være, at man er udenlandsk dansker og ønsker at få klarhed over, hvor mange dage man må opholde sig i Danmark uden at blive skattepligtig til Danmark. Måske ønsker man at starte virksomhed og ønsker svar på hvilke udgifter, man kan trække fra i virksomheden.

Alle skatteydere kan anmode SKAT om bindende svar.

SKAT er bundet af deres svar i 5 år.

Hvis man ikke er tilfreds med det svar SKAT giver en, kan man få det prøvet ved Landsskatteretten eller et skatteankenævn ved at påklage det til Skatteankestyrelsen. Hvis man benytter en sagkyndig rådgiver til at føre sin klagesag, er man berettiget til omkostningsgodtgørelse fra SKAT.

Hvis svaret stadig er ugunstigt, kan man således disponere anderledes, eller anmode SKAT om et bindende svar på en ny problemstilling.

Man kan sige, at det er en billig form for skatterådgivning, da SKAT er bundet af deres svar. I modsætning til hvis man for eksempel rådfører sig med en revisor.

Kontakt os og hør om dine muligheder for at anmode SKAT om bindende svar.