Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Lad os føre din sag ved Skatteankestyrelsen i København

– Har SKAT på forkert grundlag forhøjet din indkomst fra selvstændig virksomhed?

– Er du uberettiget blevet sat i skat af maskeret udlodning?

– Vil SKAT kvalificere en transaktion med din virksomhed som ulovligt aktionærlån og rentefiksere?

– Har du modtaget et utilfredsstillende bindende forhåndssvar fra SKAT?

– Har du på anden vis modtaget en afgørelse fra SKAT, som du finder urimelig?

Ovenstående er blot eksempler på typiske problemstillinger, som man som selvstændig erhvervsdrivende kan blive udsat for.

Det skal bemærkes at man kan få tilskud til at føre sin sag administrativt (klage) ved at bruge en kvalificeret professionel rådgiver. Vi samarbejder med henholdsvis en skatteadvokat og en skatterevisor med mangeårig erfaring i at føre skattesager ved Skatteankestyrelsen i København.

Vi skal i første omgang blot have en kopi af den afgørelse fra SKAT, som du ønsker at påklage. Fristen for at indgive klage er tre måneder, fra du har modtaget afgørelsen. Hvis du overskrider denne frist, eller har en afgørelse fra SKAT, der ligger længere tilbage, har vi mulighed for at anmode SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen.

Vi bistår med at søge om genoptagelse af skatteansættelse hos SKAT, ligesom vi kan være behjælpelige med at indhente kopi af afgørelse hos SKAT, hvis du har mistet dine papirer.

I forbindelse med forberedelse af sagen for Skatteankenævnet, kan vi nøjes med telefonmøder med dig, hvis det er en ulempe at komme til København. Det er således ingen hindring, at du ikke bor i hovedstadsområdet.

Kontakt os

Vi vender tilbage på din henvendelse inden for 24 timer.

Kontakt os →