Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Klage over SKAT

19. maj 2014

Ønsker du at klage over SKAT?

Fra og med den 1. januar 2014 er der kommet nye klageregler, når du ønsker at klage over en afgørelse. Med de nye regler er der nu kun én klagemulighed.

Selve klageproceduren er centraliseret i en ny styrelse – Skatteankestyrelsen (SANST), som modtager alle klager over SKAT’s afgørelser.

Kan man få tilskud til at dække sin advokatregning?

Ja. Reglerne er sådan, at SKAT skal yde dig tilskud, når du bruger en rådgiver.

Der er nogle krav, som din sag skal opfylde, for at være berettiget til tilskud – og dermed gratis assistance fra os, herunder blandt andet:

Du skal have fået en afgørelse fra SKAT, som du ønsker at påklage

Afgørelsen må ikke være ren gældsinddrivelse (det skal dreje sig om en reel retlig problemstilling)

Du skal være en privat person, dvs ikke et ApS eller A/S.

Husk klagefristen!

Du skal være særligt opmærksom på frister – normalt har man kun 3 måneder fra afgørelsen er modtaget til at klage.

AL Skat er specialister i at føre skattesager administrativt for private borgere. Vi repræsenterer kun borgere mod SKAT, og vi påtager os at påklage din sag for Skatteankestyrelsen.

Kan det betale sig?

Klart ja. Det kan altid betale sig at klage over en afgørelse, hvis man mener den er forkert. Enten vinder man – eller, skulle man ikke få medhold, er man aldrig stillet værre end hvis man ikke klagede. Og det er gratis med vor hjælp.

Hvad skal jeg selv gøre?

Det eneste, du skal gøre, er at kontakte os og fortælle os om din sag. Derefter vil vi typisk bede om den afgørelse, som du ønsker at klage over samt, at du giver os en fuldmagt til at repræsentere dig over for SKAT.

Hvis din sag opfylder ovenstående krav, kan vi hjælpe dig. Vi kan aldrig garantere dig, at du vil vinde, men vi kan love at gøre vores bedste for at tjene din sag.

Vore medarbejdere er altid behjælpelig med at vurdere en potentiel klagesag og udarbejde selve klagen. Vi har alle stor erfaring med at føre klagesager for både skatteankenævn og Landsskatteretten.

Vi ordner alt papirarbejdet vedrørende tilskud via de særlige regler om omkostningsgodtgørelse.

Kontakt os i dag

Du er altid velkommen til at emaile os på info@alskat.dk – du kan også kontakte vores skattejurist Elisabeth Lund direkte på telefon 60 88 65 33 eller 70 70 18 99, hvis du er i tvivl, om du har en sag, eller måske blot har et generelt spørgsmål.