Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Nye klageregler fra 1. januar 2014

4. april 2014

Fra og med den 1. januar er der kommet nye klageregler, når du ønsker at klage over en afgørelse fra SKAT. Efter de gamle regler havde man et to instans-princip, det vil sige at man havde muligheden for først at klage til Skatteankenævnet. Og i fald de ikke ønskede at efterkomme skatteyderen, kunne man derefter klage sagen videre til Landsskatteretten (ikke at forveksle med Landsretten).

Med de nye regler fra 2014 er der fremadrettet kun én klagemulighed. Selve klageproceduren er centraliseret i en ny styrelse – Skatteankestyrelsen (SANST), som modtager alle klager. Både Skatteankenævnene og Landsskatteretten eksisterer stadig. Men nu kan man kun vælge én af disse instanser. Som udgangspunkt visiterer SANST sagerne og vælger, hvilken instans – skatteankenævn eller Landsskatteret – en given sag skal oversendes til. Men man har mulighed for at kræve behandling af en bestemt instans, såfremt man måtte ønske dette.

Aagaard Lund Skat er behjælpelig med både at vurdere en potentiel klagesag og udarbejde selve klagen. Vi har stor erfaring med at føre klagesager for både skatteankenævn og Landsskatteretten. Via de særlige tilskudsregler i skatteforvaltningsloven (omkostningsgodtgørelse) kan man i de fleste tilfælde få hele rådgiverregningen betalt af SKAT. Dette har man krav på som privatperson (gælder ikke for ApS’er, A/S’er, erhvervsdrivende fonde mv). Vi ordner alt papirarbejdet vedrørende dette. Det eneste du skal, er reelt blot at fortælle os om din sag samt give os fuldmagt til at repræsentere dig i sagen. Derefter klarer vi det hele.