Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Hobbyvirksomhed contra erhvervsvirksomhed

28. april 2014

Det forekommer ofte, at SKAT nægter fradrag for det selvangivne underskud i en virksomhed med den begrundelse, at virksomheden ikke anses for at være erhvervsmæssig.

Selvom man som virksomhedsejer måske selv anser sin virksomhed som erhvervsmæssig, kan SKAT godt være af den modsatte opfattelse.

I skattemæssig henseende er det derfor interessant at skelne mellem hobbyvirksomhed og erhvervsvirksomhed.

Når man driver en hobbyvirksomhed, kan man ikke fratrække et underskud i sin virksomhed i anden personlig indkomst.

Hvis man derimod driver en erhvervsmæssig virksomhed, kan et underskud i virksomheden modregnes i anden personlig indkomst og om fornødent fremføres til fradrag i de følgende fem indkomstårs indtægter.

Når det skal afgøres hvorvidt, man driver en hobbyvirksomhed eller en erhvervsvirksomhed lægges der primært vægt på følgende to kriterier:

Man kigger på virksomhedens faktiske driftsresultater – altså om virksomheden giver overskud, eller om der er mulighed for, at den vil gøre det inden for et overskueligt tidsforløb (rentabilitetskravet).

Derudover kigger man på virksomhedens professionelle tilsnit – altså om virksomheden må anses for at blive drevet teknisk – og driftsmæssigt forsvarligt for den pågældende branche.

I forhold til vurderingen af virksomhedens driftsresultater, lægges der tillige vægt på, om virksomheden er drevet med udsigt til at opnå en fortjeneste der står i et rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats – altså om arbejdsindsatsen kan betale sig ud fra en erhvervsmæssig betragtning.

Når det skal vurderes, om en virksomhed drives teknisk – og driftsmæssigt forsvarligt, kan det være en god idé at få en syn – og skønsmæssig vurdering af, om den pågældende driftsform drives sædvanligt og driftsmæssigt forsvarligt.

Derudover lægges der blandt andet vægt på, at virksomheden ikke er af underordnet karakter (intensitetskravet), at underskuddet er af forbigående karakter (indkøringsvanskeligheder), at der forinden virksomhedens opstart er foretaget undersøgelse af lønsomheden ved den pågældende virksomhed, om ejeren har de faglige forudsætninger for at drive virksomheden, om der kan påvises andre formål end erhvervsmæssige, og om ejeren er afskåret fra at kunne anvende virksomhedens aktiver til privatbrug.

Kontakt os for at høre om dine muligheder for med omkostningsgodtgørelse at påklage SKATs afgørelse om at have nægtet dig fradrag for underskud i din virksomhed.