Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Bøderegler for rejse med kontantbeløb

23. april 2014

Hvor mange penge må man rejse med? Hvornår skal man deklarere kontantbeløb?

Helt generelt må man som den klare hovedregel selvfølgelig gerne medbringe kontantbeløb, når man rejser. Der er stadig mange destinationer i verden, hvor kreditkort ikke gør megen nytte. Og en del mennesker har heller ikke kreditkort. Men der er dog begrænsninger til dette.

Overordnet regnes penge ikke som rejsegods, men der er dog regler for, hvor meget en rejsende må rejse med.

Ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde må en rejsende højst medbringe EUR 10.000 (euro) eller hvad der svarer til ca. 75.000 kr. uden at deklarere beløbet. Dette gælder et tilsvarende beløb i en hvilken som helst anden valuta.

Reglerne gælder også selvom om beløbet er i f.eks. rejsechecks, værdipapirer eller andet af (kontant) værdi. Dette gælder både for rejser til et andet EU-land og til lande uden for EU. Reglerne om deklaration af kontantbeløb gælder for både private og virksomheder.

Medbringer en rejsende et højere kontant beløb end det tilladte, skal det deklareres i tolden i lufthavnen. Undlader den rejsende dette og stoppes med mere en det tilladte beløb, pålægges en bøde på 25 % af det beløb, der overtiger EUR 10.000. Bødeniveauet er fastsat af retspraksis.

Eksempel (afrundede tal):

Medbringer man som rejsende f.eks. 135.000 kr., der ikke er deklareret, bliver man således pålagt bøde af et udgangspunkt på 135.000 – 75.000 = 60.000 kr. Heraf bliver man som rejsende pålagt en bøde på 25% af 60.000 = 15.000 kr.

Det kan således blive meget dyrt at glemme reglerne om deklaration af kontantbeløb.